תילתן IN YOUR OWN WORDS בוגרי תילתן המכללה לעיצוב אמרו עלינו…