הרצאת אורח ד”ר אילן ריזינגר – על עיצוב וחיים – חייו ועבודתו של דן ריזינגר