האקתון ליאור בוקר – חוסן לאומי לישראל האקתון ליאור בוקר – חוסן לאומי לישראל