יאנה דרום – הסטייל שלך היא דרך להכניס שמחות קטנות לחיים האקתון ליאור בוקר – חוסן לאומי לישראל