כשזה מתאים זה מתאים – מתחילים למלא את השורות לקראת השנה הבאהו 31.3 עדת התאמה הצעד הראשון שלך לעולם העיצוב – ועדת התאמה לקראת שנת הלימודים הקרובה