תעשיית פיתוח המשחקים משוועת למפתחות, תילתן נרתמת לגיוסן ומעניקה להן מלגות לימודים שוות חבר מביא חבר שווה לך יותר