איך כותבים תילתן בבאוהאוסית איך כותבים תילתן בבאוהאוסית?