יוזמות – קורס סטיילינג אישי בתילתן איך כותבים תילתן בבאוהאוסית?