לוגו-אלינור צ'רקס-שנה א איך כותבים תילתן בבאוהאוסית?