לוגו-ג'יין גולד-שנה ג איך כותבים תילתן בבאוהאוסית?