לוגו-עמנואל רייס-שנה א איך כותבים תילתן בבאוהאוסית?