יום פתוח תילתן 26.12 חמישי 17:00/18:00 וועדת התאמה 27.12 שישי ב 09:00