ערב פתוח ONLINE – תילתן המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית