לימודי חוץ זה IN תילתן

פרונטלי או דיגיטלי זה קורה! 
הקורסים הבאים מתוכננים להיפתח במועד המתוכנן באופן היברידי לפי בחירתך


את הקורסים הבאים ניתן ללמוד כקורסים בודדים, ללא השתלבות במסלול הרב-שנתי.

חלק מהקורסים מעניקים נקודות זכות ללימודים הרב-שנתיים.

*****************************************************************************