ערב-פתוח-עיצוב-פנים-BANNER-1200-480 מסכמים OUT 2020 ופותחים שנה חדשה IN 2021 בתילתן