_צילום-מקצועי-לימודי-חוץ מסכמים OUT 2020 ופותחים שנה חדשה IN 2021 בתילתן