מסלול תלת שנתי ללימודי תואר אירופי בעיצוב ופיתוח משחקים B.sc. Game Design