הנחת-תחילת-שנה-לקורס-שיווק-דיגיטלי מפגש אחד על אחד עם ראשי המסלולים לקופי ופרסום ושיווק דיגיטלי