מפוקח על ידי משרד התמ"ת ומוכר לפיקדון חיילים משוחררים חדשות