כשזה מתאים. זה מתאים. ועדת התאמה בתילתן ספטמבר פתוח – לוקחים אותך אישית