פרונטלי או דיגיטלי? תילתן היברידית בשבילך! ספטמבר פתוח – לוקחים אותך אישית