ערב פתוח עיצוב גרפי והתמחויות בתילתן המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית סרטון סיכום 2020 וברכת מנכ"ל המכללה