מסלול לימודי תואר אירופי בית הספר לעיצוב גרפי תילתן סרטון סיכום 2020 וברכת מנכ"ל המכללה