פרונטלי או דיגיטלי? תילתן היברידית בשבילך!

תערוכת בוגרי תילתן
השנה נושא התערוכה הינו:
ZOOM IN ZOOM OUT – צורה צבע חומר

פרוייקט הגמר נועד לייצג את הסטודנטים הבוגרים כמעצבים.
במקוריות רעיונותיהם, בייחודיות סגנונם בעיצוב וביכולותיהם הטכניות בטכניקות וטכנולוגיות במדיות השונות.