כשזה מתאים. זה מתאים. ועדת התאמה בתילתן פרונטלי או דיגיטלי? תילתן היברידית בשבילך!