מפוקח על ידי משרד התמ"ת ומוכר לפיקדון חיילים משוחררים מבצע גרפי לתוכנות גרפיות מתקדמות (מוכר לפיקדון) – קורס היברידי פרונטלי/דיגיטלי