קורס תולדות הלבוש – מעצבי מופת – תילתן – דר. אורנה בן מאיר קורס תולדות הלבוש – מעצבי מופת