הטכנולוגיה של ASUS, הידע של תילתן, הרווח כולו שלך שיתוף פעולה ASUS ותילתן