תנאי שימוש אתר ופרטיות

תנאי תילתן המכללה בע"מ שירות ומדיניות פרטיות

 

1. תנאים

בעת גישה אל אתר האינטרנט ב https://tiltan.co.il , אתה מסכים להיות מחויב על ידי אתר האינטרנט של אלה תנאים והגבלות של שימוש, כל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ומסכימים שאתה הוא אחראי לעמידה בכל חוקים מקומיים החלים. אם אתה לא מסכים עם כל אחד מהמונחים האלה, אתה אינם מורשה להשתמש באו גישה לאתר זה. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימני מסחר.

2. שימוש רישיון

  1. רשות מוענקת להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) באתר האינטרנט של תלתן המכללה בע"מ לצפייה אישית, לא מסחרית חולפת בלבד. זהו מתן רישיון, לא העביר בעלות, ותחת רישיון זה לא תוכל:
   1. לשנות או להעתיק את החומרים;
   2. להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה ציבורית (מסחרי או לא מסחרי);
   3. ניסיון הידור או להנדס לאחור כל תוכנה כלולה באתר האינטרנט של תלתן המכללה בע"מ;
   4. להסיר כל זכויות יוצרים או סימונים קניינית אחרים מהחומרים; או
   5. להעביר את החומרים לאדם זה או אחר "מראה" חומרים על כל שרת אחר.
  2. רישיון זה ייפסק באופן אוטומטי אם אתה מפר כל מגבלות אלה וניתנים לסיום על ידי תלתן המכללה בע"מ בכל עת. עם סיום הצפייה שלך או של חומרים אלה על סיומו של רישיון זה, אתה חייב להרוס את כל חומר שהורד ברשותך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור

 1. החומרים באתר האינטרנט של תלתן המכללה בע"מ מסופקים "כמות שהוא". תלתן המכללה בע"מ אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, וזאת מתנער מכל האחריות ושולל אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כן, תלתן המכללה בע"מ אינו מתחייב או כל מצג הנוגע לדיוק, צפויות תוצאות, או אמינות של השימוש בחומרים על אינטרנט אינטרנט האתר שלה או בדרך אחרת הנוגעים לחומרים אלה או על כל אתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה לא תלתן המכללה בע"מ או ספקיה באחריות לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה לעסקים,) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים בתלתן מכללה אתר האינטרנט של בע"מ, גם אם תלתן המכללה בע"מ או תלתן מכללת בע"מ נציג מוסמך קבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. בגלל שיפוט מסוים אינו מאפשר הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, מגבלות אלה לא תחולנה עליך.

5. תיקונים וErrata

החומרים המופיעים באתר האינטרנט של תלתן המכללה בע"מ יכולים לכלול טכני, דפוס, או טעויות צילום. תלתן המכללה בע"מ אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה הם מדויקים, מלאים, או נוכחית. תלתן המכללה בע"מ עשוי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. תלתן המכללה בע"מ לא, עם זאת, לעשות כל מחויבות לעדכן את החומרים.

6. קישורים

תלתן המכללה בע"מ לא בדק את כל האתרים המקושרים לאינטרנט אינטרנט האתר שלה, ואינו אחראי לתוכן של כל אתר מקושר כאלה. ההכללה של קישורים אלו אינו מצביעה על תמיכה על ידי תלתן המכללה בע"מ של האתר. שימוש באתר אינטרנט כלשהו מקושר כזה הוא בו של המשתמש בלבד.

7. תנאי שימוש של אתר שינויים

תלתן המכללה בע"מ עשוי לשנות תנאי שימוש לאתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של אז תנאים והגבלות של שימוש אלה.

8. שלטון החוק

כל טענה הנוגעת לאתר האינטרנט של תלתן המכללה בע"מ תהיה כפופה לחוקים של ישראל, מבלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק.
תנאים כלליים החלים על שימוש באתר אינטרנט.

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשוב לנו, וזה המדיניות של תלתן המכללה בע"מ לכבד את הפרטיות שלך לגבי כל מידע שאנו עשויים לאסוף בעת הפעלת אתרי האינטרנט שלנו. בהתאם לכך, פיתחנו מדיניות זו כדי שתוכל להבין כיצד אנו אוספים, להשתמש, לתקשר ולחשוף ולעשות שימוש במידע אישי. הבא מתווה את מדיניות הפרטיות שלנו.

  • לפני או בזמן איסוף מידע אישי, נוכל לזהות מטרות שעבורן מידע שנאסף.
  • אנו אוספים ושימוש במידע אישי אך ורק במטרה להגשים את המטרות שצוינו על ידי אלה ולמטרות תואמות אחרות, אלא אם כן נקבל את הסכמתו של

הפרט מודאג או כנדרש בחוק.

 • אנו רק לשמור על מידע אישי ככל שאדרש למילוי מטרות אלה.
 • אנו אוספים מידע אישי על ידי אמצעים חוקיים והוגנים, ומקום שמתאים, בידיעה או ההסכמה של הפרט.
 • נתונים אישיים צריכים להיות רלוונטיים למטרות שעבורן זה כדי לשמש, ו, לצורך למטרות אלה המידה, צריך להיות מדויק, שלם, ומעודכן.
 • אנו להגן על מידע אישי על ידי אמצעי הגנה אבטחה סבירה מפני אובדן או גניבה, וכן גישה בלתי מורשה, גילוי, העתקה, שימוש או שינוי.
 • אנחנו נהפוך זמינים ללקוחות מידע על המדיניות שלנו ומנהגים הקשורים לניהול של מידע אישי.

אנו מחויבים לניהול עסקינו בהתאם לעקרונות אלה על מנת להבטיח שהסודיות של מידע אישי מוגנת ומתוחזק. תלתן המכללה בע"מ עשוי לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מהעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדית של תלתן המכללה בע"מ.