בית הספר למקצועות הדיגיטל תילתן תרומה לעמותת זכרון מנחם