תעשיית פיתוח המשחקים משוועת למפתחות, תילתן נרתמת לגיוסן ומעניקה להן מלגות לימודים שוות החברים שלך שווים לך כסף? שווים! רוצה לדעת כמה?