תילתניוז – חדשות אוקטובר נובמבר 2020 תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020