‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר 1-פתיחת-שנת-הלימודים תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020