‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (10) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020