‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר 2-כותרת תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020