‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (2) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020