‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (4) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020