‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (5) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020