‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (6) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020