‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (7) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020