‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (8) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020