‏‏תילתניוז אוקטובר נובמבר (9) תילתניוז אוקטובר נובמבר 2020