טניה גרמן דבורקין תערוכת בוגרים 2019 "מרחב"

טניה גרמן דבורקין – "UX/UI לא רק מה שחשבתם" תערוכת הגמר 2019 של בוגרי תילתן המכללה לעיצוב