Workshop תילתן-מנהיים

עשרה סטודנטים הלומדים בתילתן-המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית וכמובן מלי אלון שלנו טסו לאוניברסיטת הוכשולה במנהיים שם הם עבדו עם סטודנטים לעיצוב מכל רחבי אירופה על ביטוי גרפי של נושאים טעונים כמו: יחסי זרים, התיחסות לדעות קדומות, סטראוטיפים, ישראלים- גרמנים, קבלה או חשדנות מהסכנות בקבלת זרים בגרמניה, בישראל ובכלל.

12248028_1003258189724250_8782044722118356211_o