סוגרים את השנה במרתון רישום וצילום בתילתן 30.12.2021 לימודי חוץ