* התואר אירופי ואינו מוכר על ידי המל״ג תואר אירופי בעיצוב (*התואר אירופי ואינו מוכר על ידי המל״ג)