Bar Adele Riven – סלון – Bar Adele Riven – סלון –

Bar Adele Riven – סלון – – “UX/UI לא רק מה שחשבתם” תערוכת הגמר 2019 של בוגרי תילתן המכללה לעיצוב