לימודי חוץ

פרונטלי או דיגיטלי זה קורה! 
הקורסים הבאים מתוכננים להיפתח במועד המתוכנן באופן היברידי לפי בחירתך

את הקורסים הבאים ניתן ללמוד כקורסים בודדים, ללא השתלבות במסלול הרב-שנתי.

חלק מהקורסים מעניקים נקודות זכות ללימודים הרב-שנתיים.

*****************************************************************************